تور پاتایا 7 شب – پرواز ماهان

Piyada Residence

هتل پیادا رزیدنس پاتایا - Piyada Residence Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
36.850.000

یک تخته هر نفر
40.450.000

کودک با تخت
34.850.000

کودک بدون تخت
33.850.000

Beston Pattaya

هتل بستون پاتایا - Beston Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
36.850.000

یک تخته هر نفر
43.450.000

کودک با تخت
34.850.000

کودک بدون تخت
33.850.000

Aiyara Grand Hotel

هتل آیارا گرند پاتایا - Aiyara Grand Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
37.450.000

یک تخته هر نفر
43.450.000

کودک با تخت
35.450.000

کودک بدون تخت
34.450.000

Asia Pattaya Hotel

هتل آسیا پاتایا - Asia Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
37.450.000

یک تخته هر نفر
43.450.000

کودک با تخت
35.450.000

کودک بدون تخت
34.450.000

FX Hotel Pattaya

هتل اف ایکس پاتایا - FX Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
37.550.000

یک تخته هر نفر
43.450.000

کودک با تخت
35.550.000

کودک بدون تخت
34.550.000

The Grand Day Night

هتل گرند دی نایت پاتایا - The Grand Day Night Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
37.550.000

یک تخته هر نفر
43.450.000

کودک با تخت
35.550.000

کودک بدون تخت
34.550.000

Welcome Plaza Hotel

هتل ولکام پلازا پاتایا - Welcome Plaza Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
37.550.000

یک تخته هر نفر
43.450.000

کودک با تخت
35.550.000

کودک بدون تخت
34.550.000

Ibis Pattaya

هتل ایبیس پاتایا - Ibis Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐

BB


دو تخته هر نفر
37.550.000

یک تخته هر نفر
43.450.000

کودک با تخت
35.550.000

کودک بدون تخت
34.550.000

Nova Platinum Hotel

هتل نوا پلاتینیوم پاتایا - Nova Platinum Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐

BB


دو تخته هر نفر
37.550.000

یک تخته هر نفر
46.550.000

کودک با تخت
35.550.000

کودک بدون تخت
34.550.000

Sunbeam Pattaya

هتل سان بیم پاتایا - Sunbeam Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐

BB


دو تخته هر نفر
38.450.000

یک تخته هر نفر
46.550.000

کودک با تخت
36.450.000

کودک بدون تخت
35.450.000

Pattaya Sea View Hotel

هتل سی ویو پاتایا - Pattaya Sea View Hotel
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
38.550.000

یک تخته هر نفر
49.450.000

کودک با تخت
36.550.000

کودک بدون تخت
35.550.000

Jomtien Palm Beach

هتل جامتین پالم بیچ پاتایا - Jomtien Palm Beach Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
38.550.000

یک تخته هر نفر
49.450.000

کودک با تخت
36.550.000

کودک بدون تخت
35.550.000

The Stay Hotel

هتل استی پاتایا - The Stay Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
38.550.000

یک تخته هر نفر
49.450.000

کودک با تخت
36.550.000

کودک بدون تخت
35.550.000

Sunshine Vista Hotel

هتل سانشاین ویستا پاتایا - Sunshine Vista Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
39.450.000

یک تخته هر نفر
48.450.000

کودک با تخت
37.450.000

کودک بدون تخت
36.450.000

Hotel Vista Pattaya

هتل ویستا پاتایا - Vista Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
40.450.000

یک تخته هر نفر
50.450.000

کودک با تخت
38.450.000

کودک بدون تخت
37.450.000

Grand Palazzo Hotel

هتل گرند پالازو پاتایا - Grand Palazzo Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
41.550.000

یک تخته هر نفر
51.450.000

کودک با تخت
39.550.000

کودک بدون تخت
38.550.000

Blackwoods Hotel

هتل بلکوودز پاتایا - Blackwoods Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
42.450.000

یک تخته هر نفر
52.150.000

کودک با تخت
40.450.000

کودک بدون تخت
39.450.000

A One The Royal Cruise

هتل ای وان رویال کروز پاتایا - A One The Royal Cruise Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
43.450.000

یک تخته هر نفر
54.550.000

کودک با تخت
41.450.000

کودک بدون تخت
40.450.000

The Bayview Hotel

هتل بی ویو پاتایا - Bayview Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
43.550.000

یک تخته هر نفر
55.550.000

کودک با تخت
41.550.000

کودک بدون تخت
40.550.000

Mercure Pattaya Ocean Resort

هتل مرکیور اوشن ریزورت پاتایا - Mercure Ocean Resort Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
45.450.000

یک تخته هر نفر
60.150.000

کودک با تخت
43.450.000

کودک بدون تخت
42.450.000

Hotel Mera Mare

هتل مرا مر پاتایا - Mera Mare Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
46.050.000

یک تخته هر نفر
62.150.000

کودک با تخت
44.050.000

کودک بدون تخت
43.050.000

Siam Bayshore

هتل سیام بی شور پاتایا - Siam Bayshore Resort Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
46.150.000

یک تخته هر نفر
61.150.000

کودک با تخت
44.150.000

کودک بدون تخت
43.150.000

Page 10 Hotel

هتل پیج 10 پاتایا - Page 10 Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
46.450.000

یک تخته هر نفر
60.150.000

کودک با تخت
44.450.000

کودک بدون تخت
43.450.000

The Zign Hotel

هتل زاین پاتایا - The Zign Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
46.450.000

یک تخته هر نفر
61.450.000

کودک با تخت
44.450.000

کودک بدون تخت
43.450.000

Baraquda Pattaya

هتل باراکودا پاتایا - Baraquda Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
46.550.000

یک تخته هر نفر
62.150.000

کودک با تخت
44.550.000

کودک بدون تخت
43.550.000

Mytt Beach Hotel

هتل میت بیچ پاتایا - Mytt Beach Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
46.550.000

یک تخته هر نفر
62.150.000

کودک با تخت
44.550.000

کودک بدون تخت
43.550.000

Holiday Inn Pattaya

هتل هالیدی این پاتایا - Holiday Inn Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
54.450.000

یک تخته هر نفر
76.150.000

کودک با تخت
52.450.000

کودک بدون تخت
51.450.000

Cape Dara Resort

هتل کیپ دارا ریزورت پاتایا - Cape Dara Resort Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
56.450.000

یک تخته هر نفر
76.150.000

کودک با تخت
54.450.000

کودک بدون تخت
53.450.000

Amari Pattaya

هتل آماری پاتایا - Amari Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
56.450.000

یک تخته هر نفر
81.150.000

کودک با تخت
54.450.000

کودک بدون تخت
53.450.000

Royal Cliff Beach

هتل رویال کلیف بیچ پاتایا - Royal Cliff Beach Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
56.450.000

یک تخته هر نفر
81.150.000

کودک با تخت
54.450.000

کودک بدون تخت
53.450.000

Grande Center Point Space

هتل گرند سنتر پوینت اسپیس پاتایا - Grand Center Point Sapce Hotel Pattaya
ستاره / خدمات
⭐⭐⭐⭐⭐
BB

دو تخته هر نفر
59.450.000

یک تخته هر نفر
87.450.000

کودک با تخت
57.450.000

کودک بدون تخت
56.450.000

خدمات :
  • پرواز رفت و برگشت با ماهان، ترنسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
سایر توضیحات:
  • نرخ کودک زیر 2 سال: 10.000.000 می‌باشد.
  • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • همراه داشتن کارت واکسن دیجیتال با QR Code
  • صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه محاسبه خواهد شد.

برای دیدن سایر تورهای آنتالیا، اینجا کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    تماس با ما: 02188537383